Sääntömääräinen vuosikokous pidetään ti 9.8.
Hunters Juniors ryJulkaistu: 28.06.2022 17.01

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään ti 9.8.

Hunters Juniors ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 9.8.2022 klo 18:30 alkaen

Paikka: Kokonhallin luentotila, Jääkiekkotie 3, 06100 Porvoo

Asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
a. Puheenjohtajan valinta
b. Sihteerin valinta
c. Pöytäkirjantarkastajien valinta
d. Ääntenlaskijoiden valinta

3. Todetaan
a. Läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esitetään:
a. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja vuosikertomuksen.
b. Tilintarkastuskertomus
Päätetään:
c. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
d. Toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
e. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle

6. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa kaudella 2022-2023

7. Seuran uudet varsinaiset jäsenet
a. Esitetään ehdotukset uusista varsinaisista jäsenistä
b. Uusien varsinaisten jäsenten hyväksyntä

8. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a. Toimintasuunnitelma
b. Talousarvio

9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut.

10. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi puheenjohtaja.

11. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle.

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

13. Valitaan edustajat SJL:n ja muiden liittojen kokouksiin tai annetaan valtuutus johtokunnalle valita kyseiset henkilöt.

14. Käsitellään Johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat.

15. Päätetään kokous.

Yhdistyksen säännöissä vuosikokouksen äänioikeutetuista sanotaan (13. pykälä):

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Sääntömääräisten asioiden jälkeen on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun - Tervetuloa!